Enaco, s.r.o. Vám želá pekný deň !

Spoločnosť Enaco, s.r.o. pracuje v oblasti elektroenergetiky so zameraním na:

  • projektový manažment,

  • inžiniersku činnosť,

  • projektovú činnosť,

  • majetkovo – právne vysporiadanie,

  • realizáciu stavieb.

Cieľom spoločnosti Enaco, s.r.o. je napĺňať a uspokojovať očakávania a potreby našich zákazníkov i partnerov a poskytovať služby v primeranej kvalite a v prijateľných termínoch. Tešíme sa na spoluprácu s Vami !