Projektový manažment

Projektový manažment

Riadenie a koordinácia prípravy a realizácie stavieb v oblasti energetiky

  • 110 kV a 22 kV vzdušné a kábelové vedenia,
  •  Transformovne 110/22 kV, elektrické rozvodne vvn, vn
  •  22 kV prípojky, transformačné stanice vn/nn