Projektová činnosť

Projektová činnosť

  • komplexné služby v oblasti vypracovanie a dodania projektovej dokumentácie,
  • projektová dokumentácia pre potreby vydania územného rozhodnutia,
  • projektová dokumentácia pre potreby vydania stavebného povolenia,
  • realizačná projektová dokumentácia,
  • výkon autorského dozoru,
  • poradenstvo v technických riešeniach vvn, vn, nn
  • všetky potrebné a súvisiace geodetické práce subdodávateľsky,